Hoe pak je uitstelgedrag aan?

uitstelgedrag procrastinatie coachDit artikel zal ik later wel eens lezen” is een typisch voorbeeld van uitstelgedrag of het synoniem: procrastinatie.

Bij negatief uitstelgedrag stel je taken uit die je zou willen of zou moeten doen. En waarbij je weet dat ermee wachten tot ongewenste moeilijkheden of extra stress kan leiden. Dat uitstellen kan iets kleins zijn, zoals een familielid of klant terugbellen, of iets groots en belangrijks zoals studeren voor een eindexamen.

Dit zijn de meest gestelde vragen over procrastinatie, met gouden tips over hoe je kan stoppen met uitstellen.

1. Waarom stellen we dingen uit? Wat zijn de oorzaken van uitstelgedrag?

Uitstelgedrag kan het gevolg zijn van angst om beoordeeld te worden. En dat is een kenmerk van perfectionisme. Je hebt dan het idee dat jouw eigenwaarde afhangt van hoe succesvol je presteert. Maar door een taak lang uit te stellen, heb je ‘niet genoeg tijd’ om het goed te doen. Zo beschermt uitstelgedrag jou tegen het gevoel van falen.

Mensen met perfectionisme leggen ook de lat te hoog voor zichzelf door zo goed mogelijk te willen presteren. Maar net die hoge eisen houden hen tegen om te starten met een taak, of om ze af te ronden. De prestatiedruk die mensen met perfectionisme zichzelf opleggen, maakt ook dat ze sneller een taak als een last gaan zien, en er geen fun aan beleven.

Opgelet: niet alle mensen met perfectionisme hebben last van uitstelgedrag. Hier vind je een lijstje met tien mogelijke symptomen van perfectionisme.

Het kan ook zijn dat je je gewoon niet gemotiveerd voelt om een taak uit te voeren, vaak omdat het niet plezant is of dat je bang bent het niet te kunnen, of dat je het niet relevant of zinvol vindt. Of dat je op dat moment geen energie hebt.

Sommige mensen zeggen dat ze extra druk nodig hebben, bijvoorbeeld dat ze graag tegen een deadline aan werken. Dat is gevaarlijk omdat je dan door de tijdsdruk sneller fouten kan maken of haastwerk aflevert. Bovendien doe je jezelf extra stress aan.

2. Zijn mensen met uitstelgedrag lui?

Nee hoor, mensen met uitstelgedrag zijn niet lui. Ze zijn vaak heel druk bezig, maar met de verkeerde dingen: de zaken die niet het belangrijkst zijn op dat moment.
Veel mensen met uitstelgedrag krijgen veel nuttige dingen gedaan, maar niet die ene belangrijke taak. Terwijl luiheid net een afkeer is van activiteit of inspanning.

3. Is er een verband tussen uitstelgedrag en faalangst?

We stellen dingen uit omdat we ze bijvoorbeeld lastig vinden of omdat ze ons een gevoel van angst (om te falen) geven. Door die dingen niet te doen, vermijden we ze, en valt die druk of die spanning direct weg. En dat is een prettig gevoel. Door uitstelgedrag ervaren we in het moment zelf minder stress. Daar zitten we bij de kern van uitstelgedrag: het vermindert onze stress meteen, op de zeer korte termijn.

Als we een taak dikwijls uitstellen, wordt die in onze gedachten meestal groter en bedreigender, waardoor de neiging om ze volgende keer ook uit te stellen nog sterker wordt. Als je direct was begonnen zonder uitstellen, had je gemerkt dat het wel meevalt en de taak minder enorm is dan je dacht. En dat je jouw energie in de taak zelf kan steken: die voldoening is veel groter.

Uitstellen gaat dus vaak samen met perfectionisme en faalangst. De druk om geen fouten te mogen maken en onredelijk hoge eisen aan jezelf te stellen, zorgt voor enorme drempels om aan een taak te beginnen. Want zolang je er nog niet aan begonnen bent, word je er niet op beoordeeld.

Wat te doen wanneer je geen goesting hebt om iets te doen?

4. Waarom hebben sommige mensen meer last van uitstelgedrag?

Uit onderzoek blijkt dat mensen met chronisch uitstelgedrag bepaalde karaktertrekken gemeen hebben, zoals impulsiviteit, en gebrek aan zelfdiscipline en doorzettingsvermogen. Impulsieve mensen vinden het moeilijk om werk vooruit te plannen en zelfs als ze begonnen zijn, worden ze snel afgeleid. En dan is de taak makkelijk uitgesteld.

Ben je iemand die snel is afgeleid, dan is het zaak om zoveel mogelijk verleiding af te blokken. Bijvoorbeeld door je gsm weg te leggen of uit te schakelen.

5. Hoe kan je uitstelgedrag aanpakken of afleren?

In plaats van geforceerd gedisciplineerd te gaan doen, kun je om te beginnen beter mededogen of compassie hebben met jezelf. Uit een onderzoek naar de relatie tussen uitstelgedrag, stress en zelfcompassie, bleek dat studenten die zichzelf vergaven voor het feit dat ze veel te laat waren beginnen te blokken voor een examen, de volgende keer op tijd gingen studeren. Wie aanvaardt dat hij af en toe iets uitstelt, heeft minder last van stress, depressie en negatieve gevoelens. Waardoor je minder opziet tegen een volgende moeilijke taak.

Een andere tip is om een complexe taak waar je maar niet aan wilt of kunt beginnen te herformuleren in iets positiefs. Zit er een plezant aspect aan het opruimen van de garage? Of wat gaat jouw leidinggevende zeggen wanneer je dat rapport af hebt? En hoe zou je jezelf voelen als je eindelijk die cursus hebt voltooid? Hoe groter het project, hoe complexer de weg ernaartoe en hoe sneller je daar ook door overspoeld geraakt. Verdeel het proces daarom in kleine, hapklare brokken: concrete stappen die duidelijk maken wat je wanneer moet doen.

Een zeer effectieve techniek bij mensen die chronisch uitstellen is de vijf-minuten-regel. Als je ergens tegenop ziet of je hebt er geen zin in, spreek dan met jezelf af om er in ieder geval vijf minuten aan te werken. In 80% van de situaties ga je na die vijf minuten toch nog door. Want het is vaak het starten waar we zo tegenop zien.

6. Hoe zorg je ervoor dat uitstelgedrag geen negatieve impact meer heeft op je leven?

Maak eerst uit wie je bent en wat je wil van het leven. Stel je toekomstige zelf voor: wat wil je bereikt hebben? Hoe wil je dat je leven eruit ziet? En ga dan na met welke tussendoelen en met welke projecten je dat leven concreet richting kan geven. Schrijf die plannen op. En geef jezelf een haalbare, afgebakende termijn om dat doel ook effectief te realiseren.

Wees ook mild voor jezelf. Ook als het einde nog niet in zicht is, maar je wel al hard gewerkt hebt, mag je daar best even bij stilstaan en jezelf tussentijds belonen voor de  geleverde inspanningen. Zo hou je de motivatie levend.

7. Hoe ga je best om met iemand met uitstelgedrag?

Als jouw partner bijvoorbeeld iemand is met uitstelgedrag en jij niet, haal dan diep adem. Want je kan de ander niet zomaar veranderen. Wie last heeft van perfectionisme, kan natuurlijk terecht bij een gespecialiseerde perfectionismecoach.

Er zijn wel technieken die kunnen helpen zodat taken tijdig gedaan worden. Bijvoorbeeld door een deadline wat vroeger te geven. Je zegt bijvoorbeeld dat je om kwart voor tien samen wil vertrekken, terwijl je weet dat je om tien uur wil vertrekken. Of je stelt de deadline voor een opdracht op donderdagmiddag terwijl je het vrijdagochtend nodig hebt.
Geef ook één opdracht per keer, omdat te veel dingen tegelijkertijd iemand met uitstelgedrag kunnen doen verlammen waardoor er niets gebeurt.
Wees ook duidelijk over de gevolgen wanneer een taak niet gedaan is. En bekrachtig ook positief gedrag: wanneer een taak of deeltaak op tijd af is, kan je een beloning voorzien, al is het een schouderklopje.

Als gecertificeerd perfectionismecoach help ik jou om jezelf te bevrijden van faalangst en overmatig perfectionisme, om met meer vertrouwen in het leven te staan, op te komen voor wat jij zelf wil, te genieten van alle mooie dingen die je doet en meer innerlijke rust te vinden. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient! Neem gerust eens contact op voor meer info over coaching.

Inzichten en tips deel ik graag met jou in een wekelijkse mail. Schrijf je daarom nu in via deze link:

Stuur me tips

Lees verder:
Hoe perfectionisme nefast is voor jouw geluk
Perfectionisme maakt je minder perfect dan je bent
Stilstaan bij je loopbaan? Stel het niet uit!

P.S. Verspreid deze info gerust bij jouw kennissen en deel dit artikel door op de FacebookLinkedIn of Pinterest-knop te klikken.

Geplaatst in Coaching, perfectionisme | Tags: , , | 2 reacties

Waarom jouw brein zich op het negatieve focust (en wat je eraan kan doen)

Waarom jouw brein zich op het negatieve focust (en wat je eraan kan doen) volgens mental coach en levenscoach Je krijgt veel positieve reacties over iets wat je aanhebt of over iets dat je hebt gedaan of gezegd. En toch ben je vanbinnen vooral bezig met dat ene punt van kritiek.

Of je hebt een dag vol fijne momenten, maar toch overheerst in je gedachten vooral dat ene vervelende moment.

Of: jaren geleden heb je iets stoms gedaan, maar het lijkt alsof het gisteren is gebeurd, zo helder staat het nog in je herinnering.

Herkenbaar?

Dit is de ‘negativiteit bias’. Negatieve ervaringen hebben een grotere impact op ons dan positieve ervaringen van dezelfde omvang.

En dat is niet alleen bij jou zo. Het is heel menselijk, want het komt door onze evolutie. Onze voorouders overleefden als holbewoners door onaangename prikkels te vermijden. Een aangename prikkel is bijvoorbeeld een appel en een onaangename is een tijger die op je afkomt. Het vermijden van een tijger en de mogelijke verwonding of dood die er anders op volgt, is veel belangrijker voor het overleven is dan een appel eten.

Daarom is jouw brein ook vandaag nog continu op zoek naar slecht nieuws. Zodra dat is gevonden, focust jouw brein zich hierop. Bovendien wordt het sneller opgeslagen in jouw geheugen. Daarom blijven traumatische ervaringen langer en dieper in onze herinnering hangen, terwijl vrolijke momenten sneller vervagen.

Het hielp onze voorouders. Maar in hoeverre helpt die negatieve vooringenomenheid ons vandaag nog?

De amygdala – het hersengebied dat emotie en motivatie regelt – gebruikt ongeveer twee derde van zijn neuronen om slecht nieuws te detecteren. Studies tonen aan dat mensen eerder geneigd zijn om financiële en loopbaanbeslissingen te nemen om iets slechts te vermijden, dan om iets goeds te bereiken.

En wanneer we ons richten op vermijden, richten we ons niet op groei en vooruitgang.

Zullen we dan maar gewoon positief denken?

Zo makkelijk is het niet.

Of je het nu plezant vindt of niet, die negatieve vooringenomenheid is niet voor niets ontwikkeld. Door negatieve gebeurtenissen te benadrukken, konden onze voorouders overleven. De optimistische holbewoner had misschien negen van de tien keer gelijk, maar als hij het een keer mis had, was hij dood.

Natuurlijk is die ene keer op tien in de moderne tijd lang niet zo dodelijk. Maar negatieve gebeurtenissen kunnen je wel meer schade toebrengen dan positieve gebeurtenissen je kunnen helpen.

3 manieren om de negativiteit te verslaan

Gelukkig kan je wel iets doen om de negativiteit te verkleinen. Zonder ze uit te wissen. Het heeft 3,5 miljard jaar geduurd om te ontwikkelen, dus het zal nog wel even meegaan. Gelukkig zijn er specifieke stappen die je kan zetten om terug te vechten, en onderzoek toont zelfs aan dat we onze hersenen fysiek kunnen veranderen om de negativiteit te minimaliseren.

  1. Wees je bewust van de negatieve vooringenomenheid

Wees je ervan bewust wanneer je je aangetrokken voelt tot negativiteit. Zeg tegen jezelf dat je slimmer bent dan je hersenen denken. Ontwikkel een mantra. Zeg: “Ik ben geen holbewoner, en dit is geen tijger.” Herhaal het een paar keer in je hoofd.

En nu je de kracht van negativiteit kent, zal je het minder snel opzoeken.

  1. Leid jezelf af

Heb je wel eens gemerkt hoe het werken aan een uitdagend probleem jouw kleine pijntjes kan doen vergeten? Het blijkt dat we negatieve emoties van ons af kunnen schudden door onze mentale energie ergens anders naartoe te leiden. Sommige mensen doen dit met een geheugenspelletje of een puzzel bijvoorbeeld.

Maar gebruik die afleiding niet om aan negativiteit te ontsnappen. Negatieve gebeurtenissen zijn een natuurlijk onderdeel van het leven. Wegvluchten in hersenloze afleidingen maakt het alleen maar erger. Maar een gezonde benadering van afleidingen kan je de ruimte geven om helder te denken en productiever te zijn in het vinden van oplossingen.

  1. Neem het goede in je op

Besteed meer tijd aan positieve ervaringen, zelfs kleine. Probeer er 20 of 30 seconden bij te blijven – in plaats van je snel door iets anders te laten afleiden.

Door dit te doen, versterk je de positieve patronen in je hersenen. En je hersenen leren van ervaringen, ze bouwen nieuwe neurale paden.

De sleutel is hier om jezelf de tijd te geven om die gedachten te laten bezinken. Duw ze niet zomaar aan de kant. Wat je uiteindelijk probeert te doen, is je hersenen te hervormen om meer positieve informatie toe te laten. Deze verandering is zowel fysiek als mentaal, en die fysieke veranderingen hebben tijd nodig.

Extra tip: Regelmatig dankbaar zijn en de goede dingen in je leven opmerken kan jouw slaap verbeteren, stress verminderen en een boost geven aan je relaties.

Het beoefenen van dankbaarheid is een van de nuttigste resultaten van onderzoek op het gebied van positieve psychologie. Het opmerken van het positieve in je leven – en het fysiek opschrijven van die dingen in bijvoorbeeld een dankbaarheidsdagboek – kan jouw geest langzaam maar zeker omscholen.

De negatieve focus van ons brein is krachtig en het bestrijden ervan kost tijd. Maar het is de moeite waard. Oefen deze dingen consequent, en je zult merken dat je negatieve vooringenomenheid afneemt.

Als mental coach leer ik jou hoe je meester wordt over jouw eigen brein en de beste versie van jezelf wordt, om zo ook stappen vooruit te zetten richting jouw droomleven.

Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

Inzichten en tips deel ik graag met jou in een wekelijkse mail. Schrijf je nu in via deze link omdat je dan niet langer deze tips moet missen:

Lees verder:
Kan je jouw brein trainen om gelukkig te zijn?
Geluk: 9 fascinerende nieuwe onderzoeksresultaten die je moet weten
Wil je de negativiteit van je huidige job kwijt en op zoek naar een nieuwe uitdaging?

P.S. Wanneer je tot hier hebt gelezen en dit een waardevol artikel vindt, deel het dan nu via de FacebookLinkedIn of Pinterest-knop omdat je zo jouw vrienden mee inspireert. Dankjewel!

Geplaatst in Coaching | 2 reacties

Hoe het Galatea-effect je zelfvertrouwen boost

Hoe het Galatea-effect je zelfvertrouwen boost volgens zelfvertrouwen en perfectionismecoach Of je nu denkt dat je het kunt of denkt dat je het niet kunt, in beide gevallen heb je gelijk.

Dit pittige citaat van Henry Ford is een van zijn bekendste. En onderzoek toont aan dat hij gelijk heeft.

Dat onderzoek laat zien dat wat we geloven over ons vermogen om iets te bereiken in grote mate bepaalt of we het ook daadwerkelijk kunnen bereiken, en of we het zelfs zullen proberen.

Misschien heb je wel eens gehoord van het Pygmalion-effect, waarbij de hoge verwachtingen die een leraar van je heeft, je prestaties daadwerkelijk kunnen verhogen.

De kracht van verwachtingen is nog altijd een van de belangrijkste bevindingen van de psychologie. Ook op andere terreinen hebben verwachtingen grote invloed op resultaten, zo blijkt. Als leidinggevenden meer verwachten, presteren werknemers beter. Als verpleegkundigen meer verwachten, genezen patiënten sneller. Het omgekeerde is ook waar: zoals verwachtingen werkelijkheid kunnen worden, kunnen doembeelden dat helaas ook.

De interne versie van de ‘self-fulfilling prophecy’ wordt het Galatea-effect genoemd, waarbij je eigen overtuigingen over de vraag of je een taak kunt volbrengen, jouw prestaties grotendeels op dezelfde manier bepalen.

De psychologische term achter het Galatea-effect is zelfeffectiviteit (self efficacy), dat wil zeggen de mate of de kracht van je geloof in je eigen vermogen om taken uit te voeren en doelen te bereiken.

Kortom, Henry Ford heeft het goed gezegd: of je nu denkt dat je het kunt of niet, je hebt gelijk.

Wil dat zeggen dat je dan maar positief moet denken en dat je het dan wel zal kunnen?

Nee, want gewoon tegen jezelf zeggen dat je het kunt is niet hetzelfde als het echt geloven of een realistische methode hebben om het voor elkaar te krijgen.

Een manier om het nodige zelfvertrouwen te krijgen om je doelen te bereiken is modellering, waarbij je kijkt naar iemand die vergelijkbaar is met jou en die slaagt in de taak.

Je kent bijvoorbeeld iemand die slanker is geworden, en je zegt tegen jezelf: ‘Als zij dat gewicht kan verliezen, dan kan ik dat ook.’ Of een vriend is gestopt met roken en dat geeft je het vertrouwen dat jij dat ook kan.

Een nog effectievere aanpak is eigen succeservaringen: als je slaagt in een taak, krijg je extra vertrouwen om het in de toekomst opnieuw te kunnen. Er is trouwens een slimme manier om deze vorm van self-fulfilling prophecy voor onszelf te laten gebeuren, ongeacht wat jouw doel is.

Dit zijn de drie stappen:

1. Engageer je om voortdurend beter te worden
2. Doe dat in kleine stappen
3. Ontwikkel kleine gewoontes

Stel dat ik om een of andere gekke reden een marathon zou willen lopen. Vandaag zou ik niet ver geraken. Misschien een stukje, als ik achtervolgd word.

Daarom zou ik kunnen starten met 1 minuut lopen en 2 minuten wandelen. De volgende dag loop ik 1 minuut, wandel 2 minuten en loop weer 1 minuut. Enzovoort. Op dag 30 loop ik 30 minuten en ben ik in de positie om echt te trainen voor een marathon.

Kleine stappen zorgen voor grote verandering. En wanneer je dat doet voor jouw persoonlijke ontwikkeling, merk je dat jouw voldoening in het leven en jouw geluk toenemen. En dat is misschien net het grote doel waar je naar streeft.

Je hebt een realistisch plan nodig dat je echt vertrouwen geeft dat jouw doel haalbaar is. Door de juiste basis te leggen en kleine stapjes in de goede richting te zetten, zal je merken dat je gelooft dat je het kunt… en dan lukt het ook.

Als zelfvertrouwencoach help ik jou om jouw zelfvertrouwen te ontwikkelen, om zo ook stappen vooruit te zetten richting jouw droomleven.

Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

Inzichten en tips deel ik graag met jou in een wekelijkse mail. Schrijf je daarom nu in via deze link:

Lees verder:
De 3 meest gemaakte fouten door wie meer zelfvertrouwen wil
Hoe je NU al het leven leidt dat je wil
Wil je met meer zelfvertrouwen de richting ontdekken voor jouw loopbaan?

P.S. Wil je jouw vrienden ook het Galatea-effect leren kennen? Deel dan dit artikel via de FacebookLinkedIn of Twitter-knop.

Geplaatst in Coaching, Life Coaching | Tags: | Een reactie plaatsen

Het domino effect

Grote veranderingen beginnen met kleine veranderingen. zegt zelfvertrouwencoach en loopbaancoach.  Onlangs zag ik een interessante video die me herinnerde aan een belangrijke tip die ik vandaag met jou wil delen.

Vooraleer je verder leest, bekijk eerst deze video van 2 minuten (als je weinig tijd hebt, enkel de eerste minuut):

Oké, ik ga ervan uit dat je de video hebt bekeken. En zoniet: bekijk hem nu vooraleer je verder leest, anders gaat het niet zo zinvol zijn.

Goed.

Wat je net zag is hoe een klein dominosteentje een kettingreactie start die uiteindelijk een 1000 keer zo grote dominosteen omverduwt. Zodra het kleinste dominootje wordt omvergeduwd, duwt dat de volgende (1,5 keer groter) omver, en die duwt de volgende domino omver die 1,5 keer groter is, en zo verder.

Uiteindelijk is het momentum zo sterk dat het de grote domino omverduwt die 1000 keer groter is dan de eerste domino.

Wat leren we hieruit?

Start klein en gebruik dat momentum om grotere veranderingen in jouw leven te realiseren.

De sleutel is om dat momentum gaande te houden. Want als je het momentum stopt, moet je helemaal opnieuw beginnen en dat kost veel energie of motivatie – die we niet altijd hebben. Daarom is het belangrijk dat je, als je je eenmaal hebt geëngageerd, altijd doorgaat, zelfs als je iets kleins hebt gedaan.

Na verloop van tijd vormen al deze kleine veranderingen samen iets groots.

Om het anders te zeggen: productiever en succesvoller worden komt neer op het elke dag consequent doen van kleine dingen.

Vandaag ben je beter dan gisteren – al is het maar 0,1%. Morgen ben je beter dan vandaag – al is het maar 0,0001%.

Doe dit genoeg keren en het momentum is in jouw voordeel waar het bergen zal verzetten.

Onthoud dus: het begint allemaal met een kleine verandering.

Dus hoe kun je dit toepassen op je leven?

Laat me je een paar voorbeelden geven:

  • Ben je op dit moment niet aan het sporten? Begin met gewoon 5 minuten te lopen.
  • Ben je overweldigd en verlamd door massa’s e-mail? Engageer je om je inbox 10 minuten lang leeg te maken en stop dan.
  • Ben je nu iets aan het uitstellen? Stel een timer in voor slechts 3 minuten en doe maar één klein dingetje dat je uitstelt.

Grote veranderingen beginnen met kleine veranderingen.

Hoe eenvoudig of gemakkelijk de eerste stap ook lijkt, zet die stap. Het is het begin van iets groots.

Heb je een stemmetje in je hoofd dat zegt ‘die eerste stappen lijken zinloos’ – dan moet je echt die eerste stap zetten. Want die stem in je hoofd hield jou tot nu tegen.

En daarom vraag ik jou nu: wat is een klein ding dat je vandaag kan doen en dat een domino-effect zal hebben in je leven?

Stuur me jouw antwoord. Ik lees ze allemaal.

Als mental coach leer ik jou hoe je de beste versie van jezelf wordt, om zo ook stappen vooruit te zetten richting jouw droomleven.

Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

Inzichten en tips deel ik graag met jou in een wekelijkse mail. Schrijf je nu in via deze link omdat je dan niet langer deze tips moet missen:

Lees verder:
Verbeter jezelf in 5 tot 10 minuten per dag
5 simpele tips om je leven te veranderen in 2 minuten per dag
Al een eerste kleine stap zetten richting meer werkplezier?

P.S. Wanneer je tot hier hebt gelezen en dit een waardevol artikel vindt, deel het dan nu via de FacebookLinkedIn of Pinterest-knop omdat je zo jouw vrienden mee inspireert. Dankjewel!

Geplaatst in Coaching | Tags: | 6 reacties

Hoe je van de zomer 2020 de meest ontspannende ooit maakt

Hoe kan je ontspannen en genieten als perfectionist De zomer is voor de meesten onder ons een tijd van vakantie en van het opladen van de batterijen.

Daarom wil ik 10 van mijn favoriete gewoonten delen die helpen om precies dat te doen: van deze zomer de minst stresserende en de meest ontspannende van je leven maken.

1. Zeg neen tegen de ‘moetens’ van de zomer.

Zo van die gedachten van ‘dat en dat moet ik nog doen voor het einde van de zomer’ die van jouw vakantie een werkvakantie maken en ervoor zorgen dat je meer vermoeid bent dan voor de start ervan.Stel deze taken in vraag door jezelf te vragen: Zal dit ertoe doen over 5 jaar? Of zelfs over 5 weken? Op deze manier uitzoomen maakt het makkelijker om gewoonweg te ontspannen. En om neen te zeggen tegen een taak omdat je beseft dat het eigenlijk niet zo belangrijk is.

2. Doe één ding per keer.

Om het even welk ding. Want multitasken (twee zaken tegelijkertijd proberen te doen die allebei mentale energie/aandacht vragen) leidt tot stress, verwarring en het werk minder goed doen. Singletasken – één ding tegelijkertijd doen – maakt om het even welke activiteit makkelijker, meer genietbaar én je bent meer gefocust.

3. Graag traag.

Doe de dingen wat trager. Je zal minder gestresseerd zijn. En je zal veel meer genieten van mensen, omgevingen en ervaringen omdat je gewoonweg de tijd neemt om ze te waarderen.

4. Plan veel tijd in het gras in.

Denk eraan om het wat kalmer aan te doen tijdens jouw vakantie en gewoon te ontspannen in het gras, of in een hangmat voor een dutje, een goed boek of om de wolken voorbij te zien drijven.

5. Maak van een mug geen olifant.

Een van de beste manieren om jouw zomer en jouw hele leven makkelijker en lichter te maken is om van een mug geen olifant te maken. Om geen extra drama of problemen te maken van zaken die niet zo belangrijk zijn. Vraag ook hier: Zal dit ertoe doen over 5 jaar? Of zelfs over 5 weken? En zit er een een echte mug op jouw slaapkamer? Schaf je dan een muskietennet aan of gebruik een antimuggenstekker.

6. Neem een internetpauze.

Ga wat minder online zodat je meer tijd hebt voor een boek, een uitstap of een andere ‘offline’ activiteit waardoor je ontspant.

7. Werk iets af dat je al lang stoort.

Onafgewerkte zaken kunnen heel wat mentale energie kosten. Ook al is het iets kleins, het kan irriteren zoals een kiezelsteentje in jouw schoen. Vind zo één taak in jouw leven. Een die er misschien al een tijdje ligt. Maak er een begin mee en krijg het gedaan door kleine stappen te nemen, van maar 1 tot 10 minuten per keer. Het zal een hele opluchting zijn wanneer je het eindelijk uit jouw leven en gedachten hebt.

8. Besteed twee minuten per dag aan het sluiten van je ogen en enkel focussen op je ademhaling.

Deze korte dagelijkse meditatiepauze laat spanningen van je afglijden en maakt jouw geest helderder. Die twee minuten kunnen de krachtigste twee minuten van jouw dag worden.

9. Bevrijd jezelf van je perfectionisme.

Het patroon van perfectionisme maakt ziek en belemmert je in jezelf kunnen zijn en kunnen genieten van deze zomer. Lees hier meer over wat perfectionisme is en wat je eraan kunt doen.

10. Wees gewoon aanwezig en waardeer de zomer.

De zon, de warmte, de mensen, de ervaringen. Ze zullen er niet voor altijd zijn. Dus verlies je niet in plannen voor de toekomst en herinneringen aan het verleden. Uiteraard leer je best uit wat er is gebeurd en maak je ook best plannen voor de toekomst.Maar beslis ook om de meeste tijd volledig aanwezig te zijn tijdens deze maanden om te genieten van de momenten met een ijsje in de zon en met de mensen die je dierbaar zijn.

Als mental coach leer ik jou hoe je de beste versie van jezelf wordt, om zo ook stappen vooruit te zetten richting jouw droomleven.

Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

Inzichten en tips deel ik graag met jou in een wekelijkse mail. Schrijf je nu in via deze link omdat je dan niet langer deze tips moet missen:

Lees verder:
10 technieken om te stoppen met je zorgen te maken
7 manieren om vriendelijker te zijn voor jezelf
Volgende zomer helemaal ingewerkt in een andere job? Loopbaanbegeleiding helpt

P.S. Wanneer je tot hier hebt gelezen en dit een waardevol artikel vindt, deel het dan nu via de FacebookLinkedIn of Pinterest-knop omdat je zo jouw vrienden mee inspireert. Dankjewel!

Geplaatst in Coaching | Tags: | Een reactie plaatsen

3 eenvoudige maar effectieve stappen om frustratie te overwinnen

Een moment van frustratie? Doe dit Het loopt weer eens niet zoals je had gedacht of gehoopt. Jouw collega of jouw kind doet het helemaal anders dan je had gewild. Je levert zelf niet de prestatie die je wou. Je ziet geen vooruitgang.

Kortom: je voelt ergernis, ontevredenheid en irritatie.

Frustratie kost jou veel energie en zelfs tijd.

Maar wat kan je eraan doen?

Wel, soms kan frustratie een positief effect hebben: het geeft je een nieuwe kijk op dingen. Of het geeft jou de kracht om nog net iets langer door te gaan tot je jouw doel bereikt.

Maar wanneer je in rondjes begint te draaien, wanneer je gek wordt van frustratie of het is mistig in jouw hoofd en de dag lijkt nergens heen te gaan, dan zijn er drie stappen die je kan zetten. Zodat je jouw stemming en jouw dag weer in de goede richting krijgt. In de richting van iets beters. Waarmee je je ook beter gaat voelen.

Stap 1: Wees hier nu

Wanneer je je gefrustreerd voelt, ben je vaak ergens in de toekomst met jouw gedachten. Ergens waar je liever zou zijn. Of je bent net een fout uit het verleden aan het herbeleven.

Stap uit die gedachten aan de toekomst of het verleden en breng jouw geest tot rust door jouw aandacht op het hier en nu te richten.

Hoe je dat doet? Dit zijn twee manieren:

– Ademfocus
Ga zitten, sluit je ogen en richt jouw aandacht enkel op de lucht die via jouw neus binnenkomt en weer buitengaat. Doe dat 1 à 2 minuten. Haal kalmer en iets dieper adem dan gewoonlijk en adem vanuit je buik en niet vanuit jouw borststreek. Jouw schouders blijven dus naar beneden, je trekt ze niet op.

– Focus op wat er op dit moment rond jou is
De zon die binnenschijnt door het raam. Jouw kind dat in de tuin speelt. De auto’s en de mensen die voorbijkomen. De geuren in de ruimte. Het gevoel van jouw kleren en de warmte van de zon op jouw huid. Doe dit 1 à 2 minuten om jouw aandacht terug in het huidige moment te brengen.

levenscoach

Stap 2: Waardeer wat je wel hebt

Nu je jouw aandacht hebt teruggebracht naar het nu, focus je jouw aandacht op wat er positief is in jouw leven.

De snelste en makkelijkste manier is om jouw aandacht te richten op het waarderen van wat je wel hebt. Bijvoorbeeld op de belangrijke dingen die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen, zoals: een warm huis en een dak boven je hoofd, drinkbaar water, geen honger hebben, jouw familie en vrienden, toegang tot internet,…

Besteed enkele minuten hieraan en je zal veel vinden waarvoor je dankbaar kan zijn.

Stap 3: Focus op wat je nu meteen kan doen

Met jouw aandacht in het huidige moment en met een meer dankbare en positieve stemming is het nu het moment om constructief te worden over wat jou frustreert.

Vraag jezelf:

Wat is een kleine stap die ik op dit moment kan nemen om deze situatie te verbeteren?

Misschien zie je wat je kunt leren uit wat jou frustreert en kan je een andere weg nemen richting jouw doel.

Of misschien probeer je nog een keer en zet je door – omdat niet alles van de eerste (of tweede of derde) keer lukt in het leven.

Of misschien kom je tot het inzicht dat je de laatste tijd wat teveel hooi op je vork hebt genomen of dat het wel een zware periode is geweest en dat je vanavond of de komende paar dagen nood hebt aan ontspanning, aan voor jezelf zorgen en misschien aan je leven wat eenvoudiger maken.

Zo kan je jouw batterijen weer opladen en daarna weer vooruitgang boeken in de richting van wat je wil en dat met meer focus.

Als mental coach leer ik jou hoe je weer meester wordt over jouw denken, doen en voelen, en help ik je om de beste versie van jezelf te worden, om zo ook stappen vooruit te zetten richting jouw droomleven.

Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

Inzichten en tips deel ik graag met jou in een wekelijkse mail. Schrijf je nu in via deze link omdat je dan niet langer deze tips moet missen:

Lees verder:
De checklist om positief te blijven bij elk probleem
Hoe raak je weer gemotiveerd binnen de 10 minuten
Voel je je gefrustreerd in je huidige job? Loopbaanbegeleiding helpt

P.S. Wanneer je tot hier hebt gelezen en dit een waardevol artikel vindt, deel het dan nu via de FacebookLinkedIn of Pinterest-knop omdat je zo jouw vrienden en mij een plezier doet. Dankjewel!

Geplaatst in Coaching, Life Coaching | Tags: | 1 reactie

Waarom je altijd tijd te kort hebt

Time management coach en mental coach over tips voor productiviteit Veel mensen klagen over voortdurend tijdsgebrek. Ze zijn zo druk bezig dat ze geen tijd hebben voor hun gezin, vrienden, en eigenlijk zelfs voor hun eigen werk…

Tegelijkertijd zijn er mensen die evenveel verantwoordelijkheden hebben of zelfs meer, maar er wel in slagen om alles tijdig te doen en ook nog uren vinden om te ontspannen en te doen wat ze graag doen.

Mensen die altijd tijd te kort hebben doen waarschijnlijk iets verkeerd.

Reken jij jezelf daarbij? Check dan eens waaraan het ligt en neem actie.

1. Je maakt geen plan

Planning is de sleutel tot succes. Als jouw dagen niet georganiseerd zijn, verlies je veel tijd aan beslissen wat het volgende is dat je gaat doen, aan het kiezen waarmee je gaat starten, aan uitstellen,… Maak elke avond een to do-lijstje voor de volgende dag. En als je kan, maak ook een plan: wanneer ga je wat doen. Zo vergeet je niets, doe je alles op tijd en stel je minder uit.

2. Je slaapt verkeerd

Slaap is een van de belangrijkste fundamenten voor een gezond en succesvol leven. Ga je slapen en sta je op op heel onregelmatige uren, dan heb je waarschijnlijk onvoldoende tijd voor bepaalde zaken gedurende de dag. Jouw slaap inplannen is een oplossing: tracht elke dag rond dezelfde tijd te gaan slapen en op te staan en merk het verschil.

3. Je zegt geen ‘nee’

Mensen die steeds maar iedereen helpen hebben gewoonlijk niet veel tijd over voor zichzelf. Wanneer iemand jou een gunst vraagt, bedenk dan eerst of je er tijd voor hebt en of het goed is voor jou. Niet dat je overal neen moet op zeggen en egoïstisch moet zijn. Maar jouw persoonlijke doelen, plannen en verlangens zijn toch minstens zo belangrijk als die van een ander?

4. Je hebt geen conditie

Veel mensen maken geen tijd voor beweging. Nochtans is het bewezen dat fysieke activiteit ons brein sneller en beter doet werken. Na een goede workout zal je dus beter in staat zijn om jouw taken sneller en zelfs beter af te werken. En je zal in goede conditie zijn.

5. Je eet niet goed

Gezond eten kan je helpen met tijdsgebrek. Als je geregeld eet en ook nog gezond en voedzaam, dan spendeer je minder tijd aan allerlei snacks tussendoor en moet jouw lichaam niet zoveel energie spenderen aan moeilijker verteerbaar voedsel. Daardoor hou je meer energie over.

6. Je checkt jouw e-mails te vaak

Als je wacht op een heel belangrijk mailtje, oké. Maar als je jouw dag start met e-mails checken en dat zo heel de dag doorgaat, dan leidt jou dat af van jouw plannen, doelen en intenties. Beperk het raadplegen van jouw mails tot bijvoorbeeld drie keer per dag en doe het zeker niet meteen na het wakker worden.

10 tips om te bereiken wat je wil

7. Je sluit afleidingen niet uit

Heb je al gemerkt hoeveel tijd je besteedt aan sociale media, het nieuws, babbelen met collega’s, telefoontjes,…? Afleidingen zijn die zaken die je tegenhouden om dingen snel en goed gedaan te krijgen. Als je in een gesloten ruimte zou zitten met enkel en alleen de taak, dan zou je het waarschijnlijk snel afgehandeld krijgen. Maar zo’n kamer heb je niet, daarom ontwikkel je best een systeem. Kies ten minste twee uur per dag waarop je helemaal niet gestoord kan worden. Schakel je telefoon uit, sluit alle entertainende sites, zet jouw koptelefoon op en vraag jouw omgeving/collega’s om je niet te storen. Je zal meer doen in die twee uur dan je tijdens een hele dag met al die afleidingen gedaan krijgt.

8. Je hebt geen specifieke doelen

Als je niet weet waar je naartoe gaat, maak je veel omwegen en tussenstops. Een duidelijk doel voor ogen hebben helpt je om er sneller naartoe te bewegen. Belangrijk is dus om dit doel niet te abstract te maken. In plaats van ‘carrière maken’, stel je als doel om dat grote project tegen eind dit jaar rond te hebben. Een goed idee is om naast het grote doel ook kleinere doelen te hebben, zoals een paar kilo afslanken tegen het eind van de maand, of om met de fiets naar het werk te rijden in plaats van met de auto. Start klein, maar denk groot.

9. Je doet teveel taken

Als je veel taken hebt en je wil ze allemaal goed doen, probeer ze dan niet allemaal tegelijk te doen. Je zult dingen vergeten, fouten maken, en niet het best mogelijke werk afleveren, want je zult fouten moeten verbeteren en sommige zaken moeten overdoen. Dat zal meer tijd vragen dan wanneer het van de eerste keer goed is gedaan.

10. Je bent niet georganiseerd

Goede voorbereiding en planning spaart tijd. Sommige mensen verliezen ’s morgens veel tijd met zich klaarmaken, ontbijt bereiden,… terwijl je veel van die zaken al de avond tevoren kan klaarleggen.

11. Je brengt jezelf niet in de juiste stemming

Wanneer je jezelf niet in de juiste mentale staat zet, stel je meer uit en doe je minder met jouw tijd. Start jouw werkdag kalm en focus op de belangrijkste taken. Je kan aangename ochtendgewoonten ontwikkelen om jezelf in een betere ‘staat’ te brengen zoals jouw favoriete koffie of positieve muziek.

timemanagement boekWil je meer tijd winnen?

Wil je elke dag een uur extra vrijmaken? Lees dan het boek Meer tijd in 12 stappen.

 

Als coach help ik jou om met meer zelfvertrouwen het beste uit jezelf te halen, en je volledige potentieel als mens te bereiken. Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

Inzichten en tips deel ik graag met jou
in een wekelijkse mail.
Schrijf je daarom nu in via deze link:

Lees verder:
Meer tijd in 12 stappen
Lees dit als je meer dan 40 uur per week werkt
7 herkenbare timemanagement problemen. Met oplossing.

P.S. Deel dit artikel door op de FacebookLinkedIn en Pinterest-knoppen te klikken, want zo kunnen jouw vrienden en kennissen óók van deze inzichten profiteren.

Geplaatst in Coaching, Time management | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hoe tijdreizen jouw geluksgevoel vergroot

Hoe tijdreizen jouw geluksgevoel vergrootWil je je gelukkiger voelen?

Ga wat tijdreizen.

Nee, ik ben niet gek geworden. Tijdreizen kan je doen met je eigen verbeelding.

En wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het meteen je geluksgevoel vergroot. Je kan het overal doen, en het is helemaal gratis.

Hoe werkt het?
Onderzoek toont aan dat je gevoel samenhangt met je aandacht. Dus je aandacht verschuiven naar het verleden, de toekomst, of zelfs het nu, kan je geluk vergroten.

Je kent het fenomeen maar al te goed, want we doen allemaal wel eens aan ongelukkig tijdreizen.

Wanneer je spijt voelt bijvoorbeeld, dan focus je op iets negatief uit het verleden.
Wanneer je piekert, dan denk je aan iets negatiefs wat in de toekomst kan gebeuren.

Maar dat tijdreizen in je hoofd kan je dus ook op een positieve manier gebruiken.

Dit zijn drie manieren om gelukkiger te worden door tijdreizen.

1. Tijdreizen naar de toekomst

Of ook wel: anticiperen. Die prettige spanning die je voelde als kind wanneer je verjaardag eraan kwam. Of hoe je kan dromen over de lonkende vakantie.

Wel, bewust anticiperen is een erg krachtige manier om je gelukkiger te voelen.

Hoe werkt het?

Studies tonen aan dat anticiperen vaak leuker is dan de ervaring zelf. Onderzoeken bij reizigers tonen telkens weer aan dat ze het grootste geluksgevoel ervaren in de periode vlak voor de reis, in vergelijking met tijdens de reis zelf.

Hoe kan je dit zelf gebruiken?

Plan iets leuks samen met een vriend of vriendin. Alleen al bellen, iets plannen en een datum afspreken boost je geluksgevoel.

2. Tijdreizen naar het verleden

Ha, nostalgie… haal jij ook graag fijne herinneringen op terwijl je door fotoalbums bladert? Wel, volgens de wetenschap doen we dat niet bewust genoeg.

Hoe werkt het?

Ook hier zijn studies gedaan, die aantonen dat tijd nemen voor nostalgie zorgt voor meer zingeving in je leven en minder eenzaamheid. Het verleden herbeleven, doet stress wegsmelten als sneeuw voor de zon.

Hoe kan je dit zelf toepassen?

Bewaar een foto van een leuke ervaring of van mensen die je liefhebt in je portefeuille, zo kan je die tevoorschijn halen om positieve gevoelens op te roepen wanneer je ze nodig hebt.

Nog beter: samen met anderen leuke herinneringen ophalen, verbetert je relaties met hen en maakt je allemaal gelukkiger.

3. Tijdreizen naar het heden

Dit klinkt misschien minder spannend. Maar het gaat eigenlijk om de essentie van wat we kennen als ‘mindfulness’. Je denkt misschien dat je in het heden leeft, maar meestal is dat niet echt zo.

Wanneer Sonja Lyubomirsky de gelukkigste mensen ter wereld bestudeerde, ontdekte ze dat ze één ding gemeen hebben: ze genieten van de kleine dingen in het leven, en ze leven in het huidige moment.

‘Genieten’ betekent hier: je volledige aandacht geven aan de goede dingen die op dit moment rondom jou aanwezig zijn. Door de tijd te nemen en de inspanning te doen om het positieve op te merken en te waarderen, zijn mensen in staat om meer geluk te voelen.

Drie groepen mensen werd gevraagd elke dag een wandeling te maken. Groep één lette daarbij op alle positieve dingen, groep twee op negatieve dingen, en groep drie wandelde gewoon. Na één week voelde de eerste groep zich gelukkiger dan bij het begin van de week.

Hoe kan je dit zelf doen?

Probeer het maar eens. Ga naar buiten en richt je aandacht. Wat merk je op? Een mooie boom? Een vogel? Een warm briesje? Een heerlijk geurende bloem?

En dat kopje koffie ’s morgens, of dat snelle babbeltje met een collega? Leg je smartphone weg. Denk niet aan gisteren of morgen. Stop, vertraag en geniet van dit kleine moment.

Klinkt het melig? Neem de proef op de som: alleen al dit doen, vermindert depressieve gevoelens en boost je geluksgevoel.

Conclusie

Voel je je somber? Denk dan aan tijdreizen. Dit zijn de drie manieren om het te doen:

1.    Anticiperen: plan iets leuks met een vriend. Wanneer je je somber voelt, verheug je daar dan op.

2.    Nostalgie: hou een foto in je portefeuille van een geliefde of denk aan een leuke tijd met die persoon.

3.    Geniet: de volgende keer dat je iets leuks doet, focus je aandacht daar dan op. Wees volledig aanwezig.

Als coach leer ik jou hoe jouw geluk vergroot en help ik je om de beste versie van jezelf te worden, om zo ook stappen vooruit te zetten richting jouw droomleven.

Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

Inzichten en tips deel ik graag met jou in een wekelijkse mail. Schrijf je nu in via deze link omdat je dan niet langer deze tips moet missen:

Lees verder:
Geluk: 9 fascinerende nieuwe onderzoeksresultaten die je moet weten
Hoe perfectionisme nefast is voor jouw geluk
Niet gelukkig in je huidige job? Loopbaanbegeleiding helpt

P.S. Wanneer je tot hier hebt gelezen en dit een waardevol artikel vindt, deel het dan nu via de FacebookLinkedIn of Pinterest-knop omdat je zo jouw vrienden en mij een plezier doet. Dankjewel!

Geplaatst in Coaching | Tags: | Een reactie plaatsen

Dit is hoe je stopt met piekeren

stoppen met piekeren perfectionismeMaak je je zorgen over hoe je kunt stoppen met je zorgen te maken?

Daar ben je zeker niet alleen in.

En neen, alcohol, pillen of shoppen zijn niet echt de meest aangewezen oplossingen.

Dit zijn tips om te stoppen met piekeren.

Besef dat je niet je gedachten bent

Vaak zitten we vast in ons hoofd. We luisteren naar de verhalen die we onszelf vertellen over de wereld. En over hoe het ‘zou moeten’ zijn.

Nog erger: we denken dat we onze gedachten zijn. En we nemen onze gedachten over de wereld serieuzer dan de wereld zelf. Als je dit echt gaat begrijpen, dat gedachten niet de werkelijkheid zijn, kan ze ook makkelijk laten gaan.

Je kunt je hersenen niet uitschakelen. Maar je kunt die lastige gedachten wel zien, ze herkennen, en tegelijk niet verstrikt raken in het geloven ervan.

Het gaat niet om het wegduwen of proberen negeren van gedachten of emoties. Helemaal niet.

Wel om het omarmen van onze ervaring zoals die is – en die dus ook onaangenaam kan zijn…

De sleutel is aandacht. Iets dat niet meer zo evident is in deze tijd van afleiding.

Maar er is een manier om het terug te krijgen.

De volgende keer dat je je zorgen maakt, denk er dan aan dat je gedachten niet echt zijn. Het leven is echt.

Richt vervolgens je aandacht op je zintuigen.

Op de wereld om je heen. En niet op je smartphone 😉

Hoe ruikt dat kopje koffie? Heb je de mensen in de buurt opgemerkt?

Leid jezelf niet af. Dompel jezelf onder in de wereld om je heen.

In plaats van gefrustreerd te raken omdat de trein te laat is, kun je de andere passagiers (discreet) bestuderen, de architectuur van het station opmerken, en de ervaringen in je lichaam observeren terwijl je zit en wacht. Er is altijd wel iets interessants waar te nemen – let op wat er nu gebeurt.

Misschien denk je: Wim, door koffie te ruiken gaan mijn zorgen uiteindelijk niet verdwijnen.

Daarvoor zet je nog een stap:

Erken en label

In plaats van jouw piekergedachten te ontwijken, te betwisten of jezelf af te leiden (wat er allemaal toe kan leiden dat je gewoon verder met die gedachten worstelt), erken je de gedachten.

Je gaat je gedachten niet uit de weg. Je erkent ze… en richt dan je aandacht weer op je zintuigen. Op jouw ademhaling. Op het gevoel van de stoel onder je zitvlak. Op de persoon naast je.

Heb je gedachten die maar blijven ronddraaien als een kapotte grammofoonplaat? Kleef er een etiketje op. Dat mag zelfs een grappig labeltje zijn, zoals: O, die “het gaat niet lukken” plaat speelt weer in mijn hoofd, of de “Ik kreeg weer geen respect” plaat of “Ik heb het weer verknald” plaat. Of je kiest een label zoals “planning“, “twijfel“, “oordelen“, “fantaseren“, “obsederen” of “bekritiseren“.

Wanneer je eenmaal een gedachte hebt gelabeld, breng dan zachtjes je aandacht terug naar jouw ademhaling.

Samengevat: hoe je stopt met je zorgen te maken

1. Je bent niet je gedachten. Soms zijn ze zelfs belachelijk. Omdat je het denkt, is het nog niet waar.

2. Observeer, oordeel niet. Erken jouw gedachten, maar laat ze voorbij zweven. Worstel niet met ze.

3. Neem de wereld om je heen in je op met je zintuigen. Dat is echt. Je gedachten en de verhalen die je jezelf vertelt over de wereld zijn dat niet.

4. Noteer of label opdringerige gedachten. Ja, ze vechten soms terug. Erken ze. Geef de opdringerige gedachten een grappige naam.

5. Keer terug naar jouw zintuigen. Let echt op de wereld om je heen: dingen en mensen. En waarom niet die aandacht schenken aan de mensen van wie je houdt?

Heb herhaaldelijk last van ronddraaiende negatieve gedachten en angsten, dan lijd je waarschijnlijk aan perfectionisme. Het goede nieuws is dat je jezelf kan bevrijden van die negatieve aspecten. Neem gewoon eens contact op voor meer info over perfectionismecoaching.

Als coach leer ik jou hoe je je bevrijd van piekergedachten en help ik je om de beste versie van jezelf te worden, om zo ook stappen vooruit te zetten richting jouw droomleven.

Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

Inzichten en tips deel ik graag met jou in een wekelijkse mail. Schrijf je nu in via deze link omdat je dan niet langer deze tips moet missen:

Lees verder:
Perfectionisme maakt je minder perfect dan je bent
Hoe perfectionisme nefast is voor jouw geluk
Pieker je over je huidige job? Loopbaanbegeleiding helpt

P.S. Wanneer je tot hier hebt gelezen en dit een waardevol artikel vindt, deel het dan nu via de FacebookLinkedIn of Pinterest-knop omdat je zo jouw vrienden en mij een plezier doet. Dankjewel!

Geplaatst in Coaching | Tags: | Een reactie plaatsen

5 alarmsignalen dat jouw talenten zijn gestopt met groeien

5 alarmsignalen dat jouw talenten zijn gestopt met groeienEr zijn verschillende dingen waarin jij goed bent.

Jouw talenten worden zichtbaar in elke activiteit die moeiteloos gaat en die je voldoening geeft.

Als je doet waar je goed in bent, dan vliegt de tijd. En dan laad je je batterijen op.

Veel mensen willen grote dingen doen met hun talenten, maar dit vraagt wel dat je er werk van maakt.

Wanneer je dat doet, voel je vooruitgang en zinvolheid. Het begint met het geloven in wat je kunt bereiken en het vermijden van deze vijf waarschuwingssignalen van achterblijvende groei.

1. Je begint op veilig te spelen

Ja, soms moet jouw talent jou uit jouw comfortzone duwen en je met meer uitdagingen confronteren.

Mensen die groeien met hun talenten nemen er meer risico’s mee om vooruit te gaan. Zonder risico’s te nemen met je talenten kun je vast komen te zitten.

Maar als je je begint te settelen voor datgene waar je bekend om staat in plaats van je te ontwikkelen op onbekend terrein, betekent dit dat jouw groei ergens is gestopt.

2. Je neemt meer dan je geeft

Jouw talent biedt jou de mogelijkheid om meer van jezelf te geven aan de wereld. Wanneer je enkel doet waarvoor je betaald wordt en verder niets, dan stopt je groei.

Wil je jouw talent verbeteren, vind dan een manier om meer bij te dragen en je talent op meer manieren te gebruiken.

3. Je ziet meer obstakels dan kansen

Hoe kijk jij naar een nieuwe uitdaging? Zie je ze als opwindend of zie je ze als een beangstigende berg? Wil jij jouw talent ontwikkelen, wees dan niet bang voor obstakels of uitdagingen. Kijk naar de kansen en toon jouw grootsheid.

Overigens maken veel getalenteerde mensen fouten, maar ze leren er snel van en corrigeren ze. Jezelf toewijden aan meer leren in je vakgebied zal je onderscheiden. Fouten dragen bij aan jouw leercurve in plaats van dat ze die stoppen.

4. Je kiest de makkelijke weg

Omdat we in een ‘quick-fix’ maatschappij leven waarin mensen voor alles en nog wat een pilletje nemen, zoeken veel mensen altijd een makkelijke weg.

Helaas moet je om jouw talent te ontwikkelen ook moeilijkheden aangaan. Er is geen gemakkelijke uitweg uit onwetendheid of middelmatigheid. Vastberadenheid is daarom nog belangrijker dan het ruwe talent.

5. Je besteedt meer tijd aan activiteiten die jouw talent niet bevorderen

Waarin investeer jij jouw tijd? In het ontwikkelen van jouw vaardigheden en talenten? Of in het scrollen door sociale media of spelletjes spelen? Focus en aandacht zijn cruciaal om het beste uit je talenten te halen.

Daarom is het belangrijk om tijd te besteden aan mensen en activiteiten zoals opleidingen die de passie voor je talent blijven aanwakkeren. Als coach ontwikkel ik me voortdurend. Zo volgde ik al een opleiding tot perfectionismecoach bij het Ontwikkelingsinstituut. En schrijf ik me nu ook in voor andere opleidingen rond coaching en NLP aan datzelfde Ontwikkelingsinstituut. Deze cursussen richten zich vooral op coaches, leidinggevenden en mensen die zichzelf als mens willen ontwikkelen.

Door de bovenstaande vijf waarschuwingssignalen op te merken en actie te ondernemen, kan je jouw talenten ontwikkelen en vooruitgang boeken. Dat is wat ik jou toewens.

Als erkend loopbaancoach help ik jou om jouw talenten te vinden en te zien hoe je ze kunt ontwikkelen, om zo ook stappen vooruit te zetten richting jouw droomleven.

Want het leven is te kort om niét te gaan voor het leven dat je wil en dat je verdient!

Inzichten en tips deel ik graag met jou in een wekelijkse mail. Schrijf je daarom nu in via deze link:

Lees verder:
Waar heb je het meeste spijt van in jouw loopbaan? De top 5.
De 7 loopbaanfouten die je moet vermijden
Heb je het gevoel dat je in een verkeerde job zit?

P.S. Wil je jouw vrienden én mij een plezier doen? Deel dan dit artikel via de FacebookLinkedIn of Twitter-knop. Alvast bedankt!

Geplaatst in Coaching, Loopbaanbegeleiding | Tags: , , | 3 reacties